marți, 27 iulie 2010

Courtrai 1302Într-o fierbinte zi de vară, 11 iulie, a anului de graţie 1302, năvalnicul şi pătimaşul rege al Franţei, Filip al IV-lea (1285-1314), din dinastia cea a Capeţienilor, năvăli în bogata provincie vecină, Flandra, împreună cu toată floarea cea vestită a nobilimii franceze. Un străvechi oraş de garnizoană, crenelatul Courtrai, străjuia, prin miliţiile sale cu ochii în patru, intrarea în fostul teritoriu al belgilor. Mândrii nobili franci, înaintau într-un creuzet care, le va fi fatal în cele din urmă, când, confruntarea izbucni fără milă, în lănci şi săbii, în sunete încrâncenate şi lugubre, ce se desprind parcă ca un ecou fără fundal de pe o icoană a Sfântului Gheorghe, dintr-o biserică uitată...pe acord de orgă. Cetăţenii din Courtrai învinseră şi, pentru a-şi celebra victoria, expuseră pintenile nobililor francezi, spre aducere aminte, în toate catedralele din comercialul oraş învecinat Bruges. În istorie a intrat ca „Bătălia pintenilor de aur”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu